Redding Infra

inrichters van de buitenruimte

Redding Infra

Redding Infra is een jong en dynamisch bedrijf actief in de Euregio op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Met een vast team van eigen mensen wordt elke dag weer hard aan de weg getimmerd!

Lees meer over Redding Infra

Strategische Samenwerking

Redding Infra B.V. (Wegenbouwbedrijf) en Henssen B.V. (Groenvoorzieningsbedrijf) hebben hun visie en expertise gebundeld in een samenwerkingsverband onder de naam: “Inrichters van de Buitenruimte” 

Samen met Projectburo Zuid “Partners Bouwen aan Buiten” is er een strategische samenwerking voor de integrale ‘Buiten’ projecten.

Lees meer over deze samenwerking

Z

Gecertificeerd

VGM Checklist Aannemers (VCA**), ISO 9001:2015 en groenkeur BRL Groenvoorziening.

Lees meer over certificeringen

Opdrachtgevers

  • Rijks- , provinciale en locale overheden
  • Waterschappen
  • Instellingen
  • Woningcorporaties
  • Bedrijven